Fotografia d'en Paco Candel i logotip de la Fundació
Inici La Fundació Activitat Francisco Candel Paco Candel: Catalunya, un sol poble

SUSPESA L'ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ A CAUSA DEL CORONAVIRUS

La Fundació Paco Candel considera prudent i oportú deixar en suspens la seva activitat fins nou avís i mentre duri la situació causada per la pandèmia del coronavirus. Únicament es mantindrà activa la tasca de recerca, informació i edició que no requereix l'organització d'actes públics, mantenint obert el web i l'atenció als estudiosos i col·laboradors habituals.

Qualsevol consulta es pot dirigir a info@fundaciocandel.org.

La Fundació

» Introducció
» Missió
» A qui ens adrecem
» Objectius
» Patronat
» Recursos
» Contacte
» Donatius


» Castellano


Recursos

Recursos humans

La Fundació Privada Paco Candel compta amb professionals i especialistes contractats que garanteixen la continuïtat del treball de la Fundació.

Recursos econòmics

Els recursos econòmics de la Fundació Privada Paco Candel per al desenvolupament de les seves activitats provenen de:

- Subvencions públiques i privades
- Donacions
- Patrocini i mecenatge

La totalitat dels recursos econòmics es destinen a donar resposta a les necessitats de les entitats i associacions d'origen immigrat, a finançar projectes i activitats d'estudi, formació, informació, sensibilització i trobades de caràcter intercultural.

Fundació Privada Paco Candel - info@fundaciocandel.org - Sobre el web