Fotografia d'en Paco Candel i logotip de la Fundació
Inici La Fundació Activitat Francisco Candel Paco Candel: Catalunya, un sol poble
La Fundació

» Introducció
» Missió
» A qui ens adrecem
» Objectius
» Patronat
» Recursos
» Contacte
» Donatius


» Castellano


Recursos

Recursos humans

La Fundació Privada Paco Candel compta amb professionals i especialistes contractats que garanteixen la continuïtat del treball de la Fundació.

Recursos econòmics

Els recursos econòmics de la Fundació Privada Paco Candel per al desenvolupament de les seves activitats provenen de:

- Subvencions públiques i privades
- Donacions
- Patrocini i mecenatge

La totalitat dels recursos econòmics es destinen a donar resposta a les necessitats de les entitats i associacions d'origen immigrat, a finançar projectes i activitats d'estudi, formació, informació, sensibilització i trobades de caràcter intercultural.

Fundació Privada Paco Candel - info@fundaciocandel.org - Sobre el web